Usługa budowlana dotycząca wykonania stanowiska badawczego do prób wodnych pojazdów.

Zapytanie ofertowe 3