Informujemy, że w strukturze firmy AMZ-KUTNO S.A. od dnia 2 marca 2020 r. funkcjonuje Zespół
Naukowo – Badawczy przy Biurze Wdrożeń i Rozwoju. Przewodniczącym zespołu jest płk rez. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski.

 

Kierunkiem działalności Zespołu jest wspieranie merytoryczne oraz koordynowanie zagadnień
badawczo – rozwojowych w obszarach tematyki obronności i bezpieczeństwa, w tym urządzeń i sprzętu wojskowego oraz produktów przeznaczonych dla innych służb mundurowych.

 

Zespół działa jako organ doradczy przy pozyskiwaniu i realizacji nowych projektów
badawczo - rozwojowych. Wspomaga firmę w opracowywaniu oraz analizowaniu w obszarze technicznym
i taktycznym założeń projektowych, a także aktualizowaniu wiedzy o nowych potrzebach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych.