Kutno, 18 maja 2023 roku

 

 

Akcjonariusze

„AMZ-KUTNO” S.A.

 

 

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AMZ-KUTNO” Spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 22 maja 2023 roku na godzinę 10.30.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Pana Andrzeja Majchrzaka akcji Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Zarząd AMZ-KUTNO S.A.