ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2016
dotyczy wyboru Wykonawcy Usługi
dotyczącej wykonania „Stanowiska Badania Szczelności – Deszczownia
Nazwa projektu: „Reaktywacja Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego – Wdrożenie Pojazdu Osobowego ”Syrenka”.