Projekt nr DOBR-BIO4/019/13463/2013: Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy

Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

Projekt nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)

Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

Projekt nr 157159: Pływający Kołowy Opancerzony Lekki Transporter

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH I w ścieżce programowej In-Tech

Projekt nr 182285: Miejski autobus z ekologicznym napędem elektrycznym

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH II w ścieżce programowej In-Tech

Projekt nr 179800: Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych