Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ .

„Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nazwa inwestycji: UOD-DEM-1-529/001 „Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdrożenie pojazdu  osobowego „Syrenka”

Całkowita wartość projektu: 7.440.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 4.491.000,00  PLN
Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.03.2016

Wykonawcy:

Lider projektu: AMZ-KUTNO Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno
Członek konsorcjum: Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa