Projekt współfinansowany przez Unię Europejką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Nazwa inwestycji: Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-218/09 pn. Zwiększenie konkurencyjności AMZ-KUTNO Sp. z o.o. poprzez przygotowanie i modernizację obiektów produkcyjnych oraz zakup niezbędnych urządzeń w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnego pojazdu saperskiego oraz lekkich batalistycznych osłon kompozytowych.

Całkowita wartość projektu: 2.583.350,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 849.901,00 PLN

Nazwa beneficjenta: AMZ-KUTNO Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno