Adres firmy

ul. Sklęczkowska 18
99-300 Kutno
tel. +48 24 357 99 00
fax. +48 24 357 99 01
e-mail: amz@amz.pl

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr.: 0000581019
Kapitał Zakładowy: 1 000 000,00 PLN (w całości wpłacony)
NIP: 775-21-04-740
REGON: 472204412
Numer rejestrowy BDO: 000010150