Informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Wiem zamknij.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kutno, dnia 16 stycznia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Wyboru Wykonawcy /-ów Usługi dotyczącej przeprowadzenia badań trakcyjnych pojazdu terenowego o DMC 16 ton.

 

Nazwa projektu: „Zwiększenie mobilności, bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów terenowych”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wyboru Wykonawcy /-ów usługi dotyczącej przeprowadzenia badań trakcyjnych pojazdu terenowego o masie DMC 16 ton wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 

Oferta nr 2 złożona przez:

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ, ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

 

W wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym: cena (100%), oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 100 pkt.

Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

 

 

W prowadzony postępowaniu złożono dwie oferty:

 

1.   PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

2.   WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ, ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Copyright by AMZ-KUTNO S.A.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt