Informujemy, że ta witryna korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia dla plików cookies w swojej przeglądarce. Wiem zamknij.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kutno, dnia 18 stycznia 2017r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Dotyczy: Wyboru Wykonawcy /-ów Usługi dotyczącej wykonania działań administracyjnych i badań pojazdu specjalnego (sanitarnego) marki Volkswagen Crafter model 2017 na zgodność z Dyrektywą 2007/46/WE

 

Nazwa projektu: „Innowacyjne ambulanse ratunkowe”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

 

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wyboru Wykonawcy /-ów usługi dotyczącej wykonania działań administracyjnych i badań pojazdu specjalnego (sanitarnego) marki Volkswagen Crafter model 2017 na zgodność z Dyrektywą 2007/46/WE wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

 

W wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym: cena (100%), oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena: 100 pkt.

Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

 

1.   1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

 

Copyright by AMZ-KUTNO S.A.
Strona główna  ·  O firmie  ·  Autobusy  ·  Bankowozy  ·  Karetki  ·  Pojazdy specjalne  ·  Pojazdy wojskowe  ·  Projekty  ·  Pojazdy na sprzedaż  ·  Rekrutacja  ·  Kontakt