Krzysztof Sobczyk

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

tel. (0) 24 357 99 14
email: k.sobczyk@amz.pl