Edyta Fabisiak

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

tel. (0) 24 357 99 02
email: e.fabisiak@amz.pl